QJ 219 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 219 N2MA

 • - Đường kính trong: 95mm
 • - Đường kính ngoài: 170mm
 • - Độ dày vòng bi: 32mm
 • - Khối lượng: 3.35kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 218 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 218 N2MA

 • - Đường kính trong: 90mm
 • - Đường kính ngoài: 160mm
 • - Độ dày vòng bi: 30mm
 • - Khối lượng: 2.75kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 217 MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 217 MA

 • - Đường kính trong: 85mm
 • - Đường kính ngoài: 150mm
 • - Độ dày vòng bi: 28mm
 • - Khối lượng: 2.25kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 216 MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 216 MA

 • - Đường kính trong: 80mm
 • - Đường kính ngoài: 140mm
 • - Độ dày vòng bi: 26mm
 • - Khối lượng: 1.85kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 215 MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 215 MA

 • - Đường kính trong: 75mm
 • - Đường kính ngoài: 130mm
 • - Độ dày vòng bi: 25mm
 • - Khối lượng: 1.45kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 214 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 214 N2MA

 • - Đường kính trong: 70mm
 • - Đường kính ngoài: 125mm
 • - Độ dày vòng bi: 24mm
 • - Khối lượng: 1.3kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 213 MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 213 MA

 • - Đường kính trong: 65mm
 • - Đường kính ngoài: 120mm
 • - Độ dày vòng bi: 23mm
 • - Khối lượng: 1.2kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 212 MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 212 MA

 • - Đường kính trong: 60mm
 • - Đường kính ngoài: 110mm
 • - Độ dày vòng bi: 22mm
 • - Khối lượng: 0.99kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 211 MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 211 MA

 • - Đường kính trong: 55mm
 • - Đường kính ngoài: 100mm
 • - Độ dày vòng bi: 21mm
 • - Khối lượng: 0.77kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 210 MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 210 MA

 • - Đường kính trong: 50mm
 • - Đường kính ngoài: 90mm
 • - Độ dày vòng bi: 20mm
 • - Khối lượng: 0.59kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 206 MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 206 MA

 • - Đường kính trong: 30mm
 • - Đường kính ngoài: 62mm
 • - Độ dày vòng bi: 16mm
 • - Khối lượng: 0.24kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 209 MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 209 MA

 • - Đường kính trong: 45mm
 • - Đường kính ngoài: 85mm
 • - Độ dày vòng bi: 19mm
 • - Khối lượng: 0.52kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 208 MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 208 MA

 • - Đường kính trong: 40mm
 • - Đường kính ngoài: 80mm
 • - Độ dày vòng bi: 18mm
 • - Khối lượng: 0.45kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

Vòng bi bạc đạn

vòng bi cao cấp

vòng bi công nghiệp

vòng bi công nghiệp giá rẻ chất lượng cao

vòng bi công nghiệp giá rẻ

vòng bi Hải Phòng

0225.2 838 808