QJ 310 MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 310 MA

 • - Đường kính trong: 50mm
 • - Đường kính ngoài: 110mm
 • - Độ dày vòng bi: 27mm
 • - Khối lượng: 1.53kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 309 MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 309 MA

 • - Đường kính trong: 45mm
 • - Đường kính ngoài: 100mm
 • - Độ dày vòng bi: 25mm
 • - Khối lượng: 1.05kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 308 MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 308 MA

 • - Đường kính trong: 40mm
 • - Đường kính ngoài: 90mm
 • - Độ dày vòng bi: 23mm
 • - Khối lượng: 0.78kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 307 MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 307 MA

 • - Đường kính trong: 35mm
 • - Đường kính ngoài: 80mm
 • - Độ dày vòng bi: 21mm
 • - Khối lượng: 0.57kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 306 MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 306 MA

 • - Đường kính trong: 30mm
 • - Đường kính ngoài: 72mm
 • - Độ dày vòng bi: 19mm
 • - Khối lượng: 0.42kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 304 MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 304 MA

 • - Đường kính trong: 20mm
 • - Đường kính ngoài: 52mm
 • - Độ dày vòng bi: 15mm
 • - Khối lượng: 0.18kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 236 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 236 N2MA

 • - Đường kính trong: 180mm
 • - Đường kính ngoài: 320mm
 • - Độ dày vòng bi: 52mm
 • - Khối lượng: 20.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 234 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 234 N2MA

 • - Đường kính trong: 170mm
 • - Đường kính ngoài: 310mm
 • - Độ dày vòng bi: 52mm
 • - Khối lượng: 19.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 232 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 232 N2MA

 • - Đường kính trong: 160mm
 • - Đường kính ngoài: 290mm
 • - Độ dày vòng bi: 48mm
 • - Khối lượng: 15.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 230 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 230 N2MA

 • - Đường kính trong: 150mm
 • - Đường kính ngoài: 270mm
 • - Độ dày vòng bi: 45mm
 • - Khối lượng: 12.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 228 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 228 N2MA

 • - Đường kính trong: 140mm
 • - Đường kính ngoài: 250mm
 • - Độ dày vòng bi: 42mm
 • - Khối lượng: 9.85kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

J 226 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - J 226 N2MA

 • - Đường kính trong: 130mm
 • - Đường kính ngoài: 230mm
 • - Độ dày vòng bi: 40mm
 • - Khối lượng: 7.75kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 224 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 224 N2MA

 • - Đường kính trong: 120mm
 • - Đường kính ngoài: 215mm
 • - Độ dày vòng bi: 40mm
 • - Khối lượng: 6.95kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 222 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 222 N2MA

 • - Đường kính trong: 110mm
 • - Đường kính ngoài: 200mm
 • - Độ dày vòng bi: 38mm
 • - Khối lượng: 5.6kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 220 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 220 N2MA

 • - Đường kính trong: 100mm
 • - Đường kính ngoài: 180mm
 • - Độ dày vòng bi: 34mm
 • - Khối lượng: 4.05kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

Vòng bi bạc đạn

vòng bi cao cấp

vòng bi công nghiệp

vòng bi công nghiệp giá rẻ chất lượng cao

vòng bi công nghiệp giá rẻ

vòng bi Hải Phòng

0225.2 838 808