21308 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21308 E/C3

 • - Đường kính trong: 40mm
 • - Đường kính ngoài: 90mm
 • - Độ dày vòng bi: 23mm
 • - Khối lượng: 0.75kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21308 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21308 E

 • - Đường kính trong: 40mm
 • - Đường kính ngoài: 90mm
 • - Độ dày vòng bi: 23mm
 • - Khối lượng: 0.75kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21307 CC/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21307 CC/C3

 • - Đường kính trong: 35mm
 • - Đường kính ngoài: 80mm
 • - Độ dày vòng bi: 21mm
 • - Khối lượng: 0.55kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21307 CC

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21307 CC

 • - Đường kính trong: 30mm
 • - Đường kính ngoài: 72mm
 • - Độ dày vòng bi: 19mm
 • - Khối lượng: 0.41kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21306 CC/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21306 CC/C3

 • - Đường kính trong: 30mm
 • - Đường kính ngoài: 72mm
 • - Độ dày vòng bi: 19mm
 • - Khối lượng: 0.41kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21306 CC

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21306 CC

 • - Đường kính trong: 30mm
 • - Đường kính ngoài: 72mm
 • - Độ dày vòng bi: 19mm
 • - Khối lượng: 0.41kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21305 CC/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21305 CC/C3

 • - Đường kính trong: 25mm
 • - Đường kính ngoài: 62mm
 • - Độ dày vòng bi: 17mm
 • - Khối lượng: 0.28kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21305 CC

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21305 CC

 • - Đường kính trong: 25mm
 • - Đường kính ngoài: 62mm
 • - Độ dày vòng bi: 17mm
 • - Khối lượng: 0.28kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

Vòng bi - Bạc đạn tang trống

Vòng bi Hải Phòng

Vòng bi Khang Ninh

Vòng bi ZWZ

0225.2 838 808