21312 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21312 EK/C3

 • - Đường kính trong: 60mm
 • - Đường kính ngoài: 130mm
 • - Độ dày vòng bi: 31mm
 • - Khối lượng: 2.05kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21312 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21312 EK

 • - Đường kính trong: 60mm
 • - Đường kính ngoài: 130mm
 • - Độ dày vòng bi: 31mm
 • - Khối lượng: 2.05kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21312 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21312 E/C3

 • - Đường kính trong: 60mm
 • - Đường kính ngoài: 130mm
 • - Độ dày vòng bi: 31mm
 • - Khối lượng: 2.1kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21312 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21312 E

 • - Đường kính trong: 60mm
 • - Đường kính ngoài: 130mm
 • - Độ dày vòng bi: 31mm
 • - Khối lượng: 2.1kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21311 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21311 EK/C3

 • - Đường kính trong: 55mm
 • - Đường kính ngoài: 120mm
 • - Độ dày vòng bi: 29mm
 • - Khối lượng: 1.7kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21311 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21311 EK

 • - Đường kính trong: 55mm
 • - Đường kính ngoài: 120mm
 • - Độ dày vòng bi: 29mm
 • - Khối lượng: 1.7kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21311 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21311 E/C3

 • - Đường kính trong: 55mm
 • - Đường kính ngoài: 120mm
 • - Độ dày vòng bi: 29mm
 • - Khối lượng: 1.7kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21311 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21311 E

 • - Đường kính trong: 55mm
 • - Đường kính ngoài: 120mm
 • - Độ dày vòng bi: 29mm
 • - Khối lượng: 1.7kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21310 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21310 EK

 • - Đường kính trong: 50mm
 • - Đường kính ngoài: 110mm
 • - Độ dày vòng bi: 27mm
 • - Khối lượng: 1.35kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21310 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21310 E/C3

 • - Đường kính trong: 50mm
 • - Đường kính ngoài: 110mm
 • - Độ dày vòng bi: 27mm
 • - Khối lượng: 1.35kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21310 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21310 E

 • - Đường kính trong: 50mm
 • - Đường kính ngoài: 110mm
 • - Độ dày vòng bi: 27mm
 • - Khối lượng: 1.35kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21309 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21309 EK/C3

 • - Đường kính trong: 45mm
 • - Đường kính ngoài: 100mm
 • - Độ dày vòng bi: 25mm
 • - Khối lượng: 0.98kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21309 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21309 EK

 • - Đường kính trong: 45mm
 • - Đường kính ngoài: 100mm
 • - Độ dày vòng bi: 25mm
 • - Khối lượng: 0.98kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21309 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21309 E/C3

 • - Đường kính trong: 45mm
 • - Đường kính ngoài: 100mm
 • - Độ dày vòng bi: 25mm
 • - Khối lượng: 0.99kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21309 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21309 E

 • - Đường kính trong: 45mm
 • - Đường kính ngoài: 100mm
 • - Độ dày vòng bi: 25mm
 • - Khối lượng: 0.99kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

Vòng bi - Bạc đạn tang trống

Vòng bi Hải Phòng

Vòng bi Khang Ninh

Vòng bi ZWZ

0225.2 838 808