21316 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21316 EK/C3

 • - Đường kính trong: mm
 • - Đường kính ngoài: mm
 • - Độ dày vòng bi: mm
 • - Khối lượng: kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21316 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21316 EK

 • - Đường kính trong: 80mm
 • - Đường kính ngoài: 170mm
 • - Độ dày vòng bi: 4.4mm
 • - Khối lượng: 4.4kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21316 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21316 E/C3

 • - Đường kính trong: 80mm
 • - Đường kính ngoài: 170mm
 • - Độ dày vòng bi: 39mm
 • - Khối lượng: 4.45kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21316 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21316 E

 • - Đường kính trong: 80mm
 • - Đường kính ngoài: 170mm
 • - Độ dày vòng bi: 39mm
 • - Khối lượng: 4.45kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21315 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21315 EK/C3

 • - Đường kính trong: 75mm
 • - Đường kính ngoài: 160mm
 • - Độ dày vòng bi: 37mm
 • - Khối lượng: 3.7kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21315 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21315 EK

 • - Đường kính trong: 75mm
 • - Đường kính ngoài: 160mm
 • - Độ dày vòng bi: 37mm
 • - Khối lượng: 3.7kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21315 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21315 E/C3

 • - Đường kính trong: 75mm
 • - Đường kính ngoài: 160mm
 • - Độ dày vòng bi: 37mm
 • - Khối lượng: 3.75kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21315 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21315 E

 • - Đường kính trong: 75mm
 • - Đường kính ngoài: 160mm
 • - Độ dày vòng bi: 37mm
 • - Khối lượng: 3.75kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21314 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21314 EK

 • - Đường kính trong: 70mm
 • - Đường kính ngoài: 150mm
 • - Độ dày vòng bi: 35mm
 • - Khối lượng: 3.05kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21314 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21314 E/C3

 • - Đường kính trong: 70mm
 • - Đường kính ngoài: 150mm
 • - Độ dày vòng bi: 35mm
 • - Khối lượng: 3.1kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21314 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21314 E

 • - Đường kính trong: 70mm
 • - Đường kính ngoài: 150mm
 • - Độ dày vòng bi: 35mm
 • - Khối lượng: 3.1kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21313 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21313 EK/C3

 • - Đường kính trong: 65mm
 • - Đường kính ngoài: 140mm
 • - Độ dày vòng bi: 33mm
 • - Khối lượng: 2.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21313 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21313 EK

 • - Đường kính trong: 65mm
 • - Đường kính ngoài: 140mm
 • - Độ dày vòng bi: 33mm
 • - Khối lượng: 2.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21313 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21313 E/C3

 • - Đường kính trong: 65mm
 • - Đường kính ngoài: 140mm
 • - Độ dày vòng bi: 33mm
 • - Khối lượng: 2.55kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21313 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21313 E

 • - Đường kính trong: 65mm
 • - Đường kính ngoài: 140mm
 • - Độ dày vòng bi: 33mm
 • - Khối lượng: 2.55kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

Vòng bi - Bạc đạn tang trống

Vòng bi Hải Phòng

Vòng bi Khang Ninh

Vòng bi ZWZ

02253.656.686