22205 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22205 E

 • - Đường kính trong: 25mm
 • - Đường kính ngoài: 52mm
 • - Độ dày vòng bi: 18mm
 • - Khối lượng: 0.26kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21320 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21320 E/C3

 • - Đường kính trong: 100mm
 • - Đường kính ngoài: 215mm
 • - Độ dày vòng bi: 47mm
 • - Khối lượng: 8.6kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21320 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21320 E

 • - Đường kính trong: 100mm
 • - Đường kính ngoài: 125mm
 • - Độ dày vòng bi: 47mm
 • - Khối lượng: 8.6kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21319 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21319 EK/C3

 • - Đường kính trong: 95mm
 • - Đường kính ngoài: 200mm
 • - Độ dày vòng bi: 45mm
 • - Khối lượng: 6.95kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21319 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21319 EK

 • - Đường kính trong: 95mm
 • - Đường kính ngoài: 200mm
 • - Độ dày vòng bi: 45mm
 • - Khối lượng: 6.95kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21319 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 221319 E/C3

 • - Đường kính trong: 95mm
 • - Đường kính ngoài: 200mm
 • - Độ dày vòng bi: 45mm
 • - Khối lượng: 7.05kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21319 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21319 E

 • - Đường kính trong: 95mm
 • - Đường kính ngoài: 200mm
 • - Độ dày vòng bi: 45mm
 • - Khối lượng: 7.05kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21318 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21318 EK/C3

 • - Đường kính trong: 90mm
 • - Đường kính ngoài: 190mm
 • - Độ dày vòng bi: 43mm
 • - Khối lượng: 6kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21318 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21318 EK

 • - Đường kính trong: 90mm
 • - Đường kính ngoài: 190mm
 • - Độ dày vòng bi: 43mm
 • - Khối lượng: 6kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21318 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21318 E/C3

 • - Đường kính trong: mm
 • - Đường kính ngoài: mm
 • - Độ dày vòng bi: mm
 • - Khối lượng: kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21318 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21318 E

 • - Đường kính trong: 90mm
 • - Đường kính ngoài: 190mm
 • - Độ dày vòng bi: 43mm
 • - Khối lượng: 6.1kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21317 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21317 EK/C3

 • - Đường kính trong: 85mm
 • - Đường kính ngoài: 140mm
 • - Độ dày vòng bi: 41mm
 • - Khối lượng: 5.15kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21317 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21317 EK

 • - Đường kính trong: 85mm
 • - Đường kính ngoài: 140mm
 • - Độ dày vòng bi: 41mm
 • - Khối lượng: 5.15kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21317 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21317 E/C3

 • - Đường kính trong: 85mm
 • - Đường kính ngoài: 180mm
 • - Độ dày vòng bi: 41mm
 • - Khối lượng: 5.2kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21317 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21317 E

 • - Đường kính trong: 85mm
 • - Đường kính ngoài: 180mm
 • - Độ dày vòng bi: 41mm
 • - Khối lượng: 5.2kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

Vòng bi - Bạc đạn tang trống

Vòng bi Hải Phòng

Vòng bi Khang Ninh

Vòng bi ZWZ

0225.2 838 808