22209 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22209 E

 • - Đường kính trong: 45mm
 • - Đường kính ngoài: 85mm
 • - Độ dày vòng bi: 23mm
 • - Khối lượng: 0.58kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22208 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22208 EK/C3

 • - Đường kính trong: 40mm
 • - Đường kính ngoài: 80mm
 • - Độ dày vòng bi: 23mm
 • - Khối lượng: 0.52kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22208 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22208 EK

 • - Đường kính trong: 40mm
 • - Đường kính ngoài: 80mm
 • - Độ dày vòng bi: 23mm
 • - Khối lượng: 0.52kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22208 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22208 E/C3

 • - Đường kính trong: 40mm
 • - Đường kính ngoài: 80mm
 • - Độ dày vòng bi: 23mm
 • - Khối lượng: 0.53kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22207 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22207 EK/C3

 • - Đường kính trong: 35mm
 • - Đường kính ngoài: 72mm
 • - Độ dày vòng bi: 23mm
 • - Khối lượng: 0.44kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22207 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22207 EK

 • - Đường kính trong: 35mm
 • - Đường kính ngoài: 72mm
 • - Độ dày vòng bi: 23mm
 • - Khối lượng: 0.44kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22207 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22207 E/C3

 • - Đường kính trong: 35mm
 • - Đường kính ngoài: 72mm
 • - Độ dày vòng bi: 23mm
 • - Khối lượng: 0.45kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22207 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22207 E

 • - Đường kính trong: 35mm
 • - Đường kính ngoài: 72mm
 • - Độ dày vòng bi: 23mm
 • - Khối lượng: 0.45kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22206 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22206 EK/C3

 • - Đường kính trong: 30mm
 • - Đường kính ngoài: 62mm
 • - Độ dày vòng bi: 20mm
 • - Khối lượng: 0.29kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22206 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22206 EK

 • - Đường kính trong: 30mm
 • - Đường kính ngoài: 62mm
 • - Độ dày vòng bi: 20mm
 • - Khối lượng: 0.29kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22206 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22206 E/C3

 • - Đường kính trong: 30mm
 • - Đường kính ngoài: 62mm
 • - Độ dày vòng bi: 20mm
 • - Khối lượng: 0.29kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22206 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22206 E

 • - Đường kính trong: 30mm
 • - Đường kính ngoài: 62mm
 • - Độ dày vòng bi: 20mm
 • - Khối lượng: 0.29kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22205 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22205 EK/C3

 • - Đường kính trong: 25mm
 • - Đường kính ngoài: 52mm
 • - Độ dày vòng bi: 18mm
 • - Khối lượng: 0.26kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22205 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22205 EK

 • - Đường kính trong: 25mm
 • - Đường kính ngoài: 52mm
 • - Độ dày vòng bi: 18mm
 • - Khối lượng: 0.26kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22205 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22205 E/C3

 • - Đường kính trong: 25mm
 • - Đường kính ngoài: 52mm
 • - Độ dày vòng bi: 18mm
 • - Khối lượng: 0.26kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

Vòng bi - Bạc đạn tang trống

Vòng bi Hải Phòng

Vòng bi Khang Ninh

Vòng bi ZWZ

0225.2 838 808