22213 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22213 E/C3

 • - Đường kính trong: 60mm
 • - Đường kính ngoài: 110mm
 • - Độ dày vòng bi: 28mm
 • - Khối lượng: 1.15kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22212 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22212 EK

 • - Đường kính trong: 60mm
 • - Đường kính ngoài: 110mm
 • - Độ dày vòng bi: 28mm
 • - Khối lượng: 1.15kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22212 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22212 E/C3

 • - Đường kính trong: 60mm
 • - Đường kính ngoài: 110mm
 • - Độ dày vòng bi: 28mm
 • - Khối lượng: 1.15kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22212 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22212 E

 • - Đường kính trong: 60mm
 • - Đường kính ngoài: 110mm
 • - Độ dày vòng bi: 28mm
 • - Khối lượng: 1.15kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22211 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22211 EK/C3

 • - Đường kính trong: 55mm
 • - Đường kính ngoài: 100mm
 • - Độ dày vòng bi: 25mm
 • - Khối lượng: 0.82kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22211 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22211 EK

 • - Đường kính trong: 55mm
 • - Đường kính ngoài: 100mm
 • - Độ dày vòng bi: 25mm
 • - Khối lượng: 0.82kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22211 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22211 E/C3

 • - Đường kính trong: 55mm
 • - Đường kính ngoài: 100mm
 • - Độ dày vòng bi: 25mm
 • - Khối lượng: 0.84kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22210 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22210 E

 • - Đường kính trong: 50mm
 • - Đường kính ngoài: 90mm
 • - Độ dày vòng bi: 23mm
 • - Khối lượng: 0.63kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22210 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22210 E/C3

 • - Đường kính trong: 50mm
 • - Đường kính ngoài: 90mm
 • - Độ dày vòng bi: 23mm
 • - Khối lượng: 0.63kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22209 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22209 EK/C3

 • - Đường kính trong: 45mm
 • - Đường kính ngoài: 85mm
 • - Độ dày vòng bi: 23mm
 • - Khối lượng: 0.57kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22211 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22211 E

 • - Đường kính trong: 55mm
 • - Đường kính ngoài: 100mm
 • - Độ dày vòng bi: 25mm
 • - Khối lượng: 0.84kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22210 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22210 EK/C3

 • - Đường kính trong: 50mm
 • - Đường kính ngoài: 90mm
 • - Độ dày vòng bi: 23mm
 • - Khối lượng: 0.52kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22210 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22210 EK

 • - Đường kính trong: 50mm
 • - Đường kính ngoài: 90mm
 • - Độ dày vòng bi: 23mm
 • - Khối lượng: 0.52kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22209 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22209 EK

 • - Đường kính trong: 45mm
 • - Đường kính ngoài: 85mm
 • - Độ dày vòng bi: 23mm
 • - Khối lượng: 0.57kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22209 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22209 E/C3

 • - Đường kính trong: 45mm
 • - Đường kính ngoài: 85mm
 • - Độ dày vòng bi: 23mm
 • - Khối lượng: 0.58kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

Vòng bi - Bạc đạn tang trống

Vòng bi Hải Phòng

Vòng bi Khang Ninh

Vòng bi ZWZ

0225.2 838 808