22217 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22217 EK

 • - Đường kính trong: 85mm
 • - Đường kính ngoài: 150mm
 • - Độ dày vòng bi: 36mm
 • - Khối lượng: 2.6kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22217 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22217 E/C3

 • - Đường kính trong: 85mm
 • - Đường kính ngoài: 150mm
 • - Độ dày vòng bi: 36mm
 • - Khối lượng: 2.69kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22217 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22217 E

 • - Đường kính trong: 85mm
 • - Đường kính ngoài: 150mm
 • - Độ dày vòng bi: 36mm
 • - Khối lượng: 2.69kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22216 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22216 E/C3

 • - Đường kính trong: 80mm
 • - Đường kính ngoài: 140mm
 • - Độ dày vòng bi: 33mm
 • - Khối lượng: 2.1kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22216 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22216 E

 • - Đường kính trong: 80mm
 • - Đường kính ngoài: 140mm
 • - Độ dày vòng bi: 33mm
 • - Khối lượng: 2.1kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22215 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22215 EK/C3

 • - Đường kính trong: 75mm
 • - Đường kính ngoài: 130mm
 • - Độ dày vòng bi: 31mm
 • - Khối lượng: 1.65kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22215 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22215 EK

 • - Đường kính trong: 75mm
 • - Đường kính ngoài: 130mm
 • - Độ dày vòng bi: 31mm
 • - Khối lượng: 1.65kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22215 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22215 E/C3

 • - Đường kính trong: 75mm
 • - Đường kính ngoài: 130mm
 • - Độ dày vòng bi: 31mm
 • - Khối lượng: 1.7kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22215 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22215 E

 • - Đường kính trong: 75mm
 • - Đường kính ngoài: 130mm
 • - Độ dày vòng bi: 31mm
 • - Khối lượng: 1.7kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22214 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22214 EK/C3

 • - Đường kính trong: 70mm
 • - Đường kính ngoài: 125mm
 • - Độ dày vòng bi: 31mm
 • - Khối lượng: 1.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22214 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22214 EK

 • - Đường kính trong: 70mm
 • - Đường kính ngoài: 125mm
 • - Độ dày vòng bi: 31mm
 • - Khối lượng: 1.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22214 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22214 E

 • - Đường kính trong: 70mm
 • - Đường kính ngoài: 125mm
 • - Độ dày vòng bi: 31mm
 • - Khối lượng: 1.55kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22213 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22213 E

 • - Đường kính trong: 65mm
 • - Đường kính ngoài: 120mm
 • - Độ dày vòng bi: 31mm
 • - Khối lượng: 1.55kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22213 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22213 EK/C3

 • - Đường kính trong: 65mm
 • - Đường kính ngoài: 120mm
 • - Độ dày vòng bi: 31mm
 • - Khối lượng: 1.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22213 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22213 EK

 • - Đường kính trong: 65mm
 • - Đường kính ngoài: 120mm
 • - Độ dày vòng bi: 31mm
 • - Khối lượng: 1.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

Vòng bi - Bạc đạn tang trống

Vòng bi Hải Phòng

Vòng bi Khang Ninh

Vòng bi ZWZ

02253.656.686