22220 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22220 EK/C3

 • - Đường kính trong: 100mm
 • - Đường kính ngoài: 180mm
 • - Độ dày vòng bi: 46mm
 • - Khối lượng: 4.8kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22220 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22220 EK

 • - Đường kính trong: 100mm
 • - Đường kính ngoài: 180mm
 • - Độ dày vòng bi: 46mm
 • - Khối lượng: 4.8kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22220 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22220 E/C3

 • - Đường kính trong: 100mm
 • - Đường kính ngoài: 180mm
 • - Độ dày vòng bi: 46mm
 • - Khối lượng: 4.9kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22220 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22220 E

 • - Đường kính trong: 100mm
 • - Đường kính ngoài: 180mm
 • - Độ dày vòng bi: 46mm
 • - Khối lượng: 4.9kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22219 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22219 EK/C3

 • - Đường kính trong: 95mm
 • - Đường kính ngoài: 170mm
 • - Độ dày vòng bi: 43mm
 • - Khối lượng: 4.05kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22219 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22219 EK

 • - Đường kính trong: 95mm
 • - Đường kính ngoài: 170mm
 • - Độ dày vòng bi: 43mm
 • - Khối lượng: 4.05kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22219 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22219 E/C3

 • - Đường kính trong: 95mm
 • - Đường kính ngoài: 170mm
 • - Độ dày vòng bi: 43mm
 • - Khối lượng: 4.15kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22219 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22219 E

 • - Đường kính trong: 95mm
 • - Đường kính ngoài: 170mm
 • - Độ dày vòng bi: 43mm
 • - Khối lượng: 4.15kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21320 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21320 EK/C3

 • - Đường kính trong: 100mm
 • - Đường kính ngoài: 215mm
 • - Độ dày vòng bi: 47mm
 • - Khối lượng: 8.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

21320 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 21320 EK

 • - Đường kính trong: 100mm
 • - Đường kính ngoài: 125mm
 • - Độ dày vòng bi: 47mm
 • - Khối lượng: 8.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22218 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22218 EK/C3

 • - Đường kính trong: 90mm
 • - Đường kính ngoài: 160mm
 • - Độ dày vòng bi: 40mm
 • - Khối lượng: 3.35kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22218 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22218 EK

 • - Đường kính trong: 90mm
 • - Đường kính ngoài: 160mm
 • - Độ dày vòng bi: 40mm
 • - Khối lượng: 3.35kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22218 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22218 E/C3

 • - Đường kính trong: 90mm
 • - Đường kính ngoài: 160mm
 • - Độ dày vòng bi: 40mm
 • - Khối lượng: 3.4kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22218 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22218 E

 • - Đường kính trong: 90mm
 • - Đường kính ngoài: 160mm
 • - Độ dày vòng bi: 40mm
 • - Khối lượng: 3.4kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22217 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22217 EK/C3

 • - Đường kính trong: 85mm
 • - Đường kính ngoài: 150mm
 • - Độ dày vòng bi: 36mm
 • - Khối lượng: 2.6kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

Vòng bi - Bạc đạn tang trống

Vòng bi Hải Phòng

Vòng bi Khang Ninh

Vòng bi ZWZ

02253.656.686