22226 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22226 EK/C3

 • - Đường kính trong: 130mm
 • - Đường kính ngoài: 230mm
 • - Độ dày vòng bi: 64mm
 • - Khối lượng: 10.7kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22226 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22226 EK

 • - Đường kính trong: 130mm
 • - Đường kính ngoài: 230mm
 • - Độ dày vòng bi: 64mm
 • - Khối lượng: 10.7kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22226 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22226 E/C3

 • - Đường kính trong: 130mm
 • - Đường kính ngoài: 230mm
 • - Độ dày vòng bi: 64mm
 • - Khối lượng: 11kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22226 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22226 E

 • - Đường kính trong: 130mm
 • - Đường kính ngoài: 230mm
 • - Độ dày vòng bi: 64mm
 • - Khối lượng: 11kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22224 EK + H 3124

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22224 EK + H 3124

 • - Đường kính trong: 110mm
 • - Đường kính ngoài: 215mm
 • - Độ dày vòng bi: 58mm
 • - Khối lượng: 11kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22224 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22224 EK/C3

 • - Đường kính trong: 120mm
 • - Đường kính ngoài: 215mm
 • - Độ dày vòng bi: 58mm
 • - Khối lượng: 8.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22224 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22224 EK

 • - Đường kính trong: 120mm
 • - Đường kính ngoài: 215mm
 • - Độ dày vòng bi: 58mm
 • - Khối lượng: 8.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22224 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22224 E/C3

 • - Đường kính trong: 120mm
 • - Đường kính ngoài: 215mm
 • - Độ dày vòng bi: 58mm
 • - Khối lượng: 8.7kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22224 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22224 E

 • - Đường kính trong: 120mm
 • - Đường kính ngoài: 215mm
 • - Độ dày vòng bi: 58mm
 • - Khối lượng: 8.7kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22222 EK + H 322

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22222 EK + H 322

 • - Đường kính trong: 100mm
 • - Đường kính ngoài: 200mm
 • - Độ dày vòng bi: 53mm
 • - Khối lượng: 8.9kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22222 E/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22222 E/C3

 • - Đường kính trong: 110mm
 • - Đường kính ngoài: 200mm
 • - Độ dày vòng bi: 53mm
 • - Khối lượng: 7kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22222 E

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22222 E

 • - Đường kính trong: 110mm
 • - Đường kính ngoài: 200mm
 • - Độ dày vòng bi: 53mm
 • - Khối lượng: 7kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22222 EK/C3

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22222 EK/C3

 • - Đường kính trong: 110mm
 • - Đường kính ngoài: 200mm
 • - Độ dày vòng bi: 53mm
 • - Khối lượng: 6.85kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22222 EK

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22222 EK

 • - Đường kính trong: 110mm
 • - Đường kính ngoài: 200mm
 • - Độ dày vòng bi: 53mm
 • - Khối lượng: 6.85kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

22220 EK + H 320

Vòng bi - bạc đạn tang trống - 22220 EK + H 320

 • - Đường kính trong: 90mm
 • - Đường kính ngoài: 180mm
 • - Độ dày vòng bi: 46mm
 • - Khối lượng: 6.4kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

Vòng bi - Bạc đạn tang trống

Vòng bi Hải Phòng

Vòng bi Khang Ninh

Vòng bi ZWZ

02253.656.686