NKI 30/20 TN

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 30/20 TN

 • - Đường kính trong: 30mm
 • - Đường kính ngoài: 45mm
 • - Độ dày vòng bi: 20mm
 • - Khối lượng: 0.11kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 28/30

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 28/30

 • - Đường kính trong: 28 mmmm
 • - Đường kính ngoài: 42mm
 • - Độ dày vòng bi: 30mm
 • - Khối lượng: 0.14kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 28/20 TN/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 28/20 TN/C3

 • - Đường kính trong: 28mm
 • - Đường kính ngoài: 42mm
 • - Độ dày vòng bi: 20mm
 • - Khối lượng: 0.092kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 28/20 TN

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 28/20 TN

 • - Đường kính trong: 28mm
 • - Đường kính ngoài: 42mm
 • - Độ dày vòng bi: 20mm
 • - Khối lượng: 0.092kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 25/20 TN/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 25/20 TN/C3

 • - Đường kính trong: 25mm
 • - Đường kính ngoài: 38mm
 • - Độ dày vòng bi: 20mm
 • - Khối lượng: 0.08kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 25/20 TN

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 25/20 TN

 • - Đường kính trong: 25mm
 • - Đường kính ngoài: 38mm
 • - Độ dày vòng bi: 20mm
 • - Khối lượng: 0.08kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 25/30/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 25/30/C3

 • - Đường kính trong: 25mm
 • - Đường kính ngoài: 38mm
 • - Độ dày vòng bi: 30mm
 • - Khối lượng: 0.12kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 25/30

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 25/30

 • - Đường kính trong: 25mm
 • - Đường kính ngoài: 38mm
 • - Độ dày vòng bi: 30mm
 • - Khối lượng: 0.12kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 22/20/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 22/20/C3

 • - Đường kính trong: 22mm
 • - Đường kính ngoài: 34mm
 • - Độ dày vòng bi: 20mm
 • - Khối lượng: 0.065kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 22/20

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 22/20

 • - Đường kính trong: 22mm
 • - Đường kính ngoài: 34mm
 • - Độ dày vòng bi: 20mm
 • - Khối lượng: 0.065kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 22/16/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 22/16/C3

 • - Đường kính trong: 22mm
 • - Đường kính ngoài: 34mm
 • - Độ dày vòng bi: 16mm
 • - Khối lượng: 0.052kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 22/16

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 22/16

 • - Đường kính trong: 22mm
 • - Đường kính ngoài: 34mm
 • - Độ dày vòng bi: 16mm
 • - Khối lượng: 0.052kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 20/20/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 20/20/C3

 • - Đường kính trong: 20mm
 • - Đường kính ngoài: 32mm
 • - Độ dày vòng bi: 20mm
 • - Khối lượng: 0.06kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 20/20

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 20/20

 • - Đường kính trong: 20mm
 • - Đường kính ngoài: 32mm
 • - Độ dày vòng bi: 20mm
 • - Khối lượng: 0.06kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 20/16/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 20/16/C3

 • - Đường kính trong: 20mm
 • - Đường kính ngoài: 32mm
 • - Độ dày vòng bi: 16mm
 • - Khối lượng: 0.048kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

Vòng bi đạn bạc

vòng bi cao cấp

vòng bi công nghiệp

vòng bi công nghiệp giá rẻ chật lượng cao

vòng bi công nghiệp giá rẻ

vòng bi Hải Phòng

0225.2 838 808