293/710 EM

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 293/710 EM

 • - Đường kính trong: 710mm
 • - Đường kính ngoài: 1060mm
 • - Độ dày vòng bi: 212mm
 • - Khối lượng: 610kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29260

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29260

 • - Đường kính trong: 300mm
 • - Đường kính ngoài: 420mm
 • - Độ dày vòng bi: 73mm
 • - Khối lượng: 30.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29256

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29256

 • - Đường kính trong: 280mm
 • - Đường kính ngoài: 380mm
 • - Độ dày vòng bi: 60mm
 • - Khối lượng: 19.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29252

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29252

 • - Đường kính trong: 260mm
 • - Đường kính ngoài: 360mm
 • - Độ dày vòng bi: 60mm
 • - Khối lượng: 18.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29248

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29248

 • - Đường kính trong: 240mm
 • - Đường kính ngoài: 340mm
 • - Độ dày vòng bi: 60mm
 • - Khối lượng: 16.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29244 E

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29244 E

 • - Đường kính trong: 220mm
 • - Đường kính ngoài: 300mm
 • - Độ dày vòng bi: 48mm
 • - Khối lượng: 10kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29240 E

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29240 E

 • - Đường kính trong: 200mm
 • - Đường kính ngoài: 280mm
 • - Độ dày vòng bi: 48mm
 • - Khối lượng: 9.3kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29236 E

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29236 E

 • - Đường kính trong: 180mm
 • - Đường kính ngoài: 250mm
 • - Độ dày vòng bi: 42mm
 • - Khối lượng: 5.8kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29230 E

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29230 E

 • - Đường kính trong: 150mm
 • - Đường kính ngoài: 215mm
 • - Độ dày vòng bi: 39mm
 • - Khối lượng: 4.3kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29322 E

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29322 E

 • - Đường kính trong: 110mm
 • - Đường kính ngoài: 190mm
 • - Độ dày vòng bi: 48mm
 • - Khối lượng: 5.3kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29320 E

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29320 E

 • - Đường kính trong: 100mm
 • - Đường kính ngoài: 170mm
 • - Độ dày vòng bi: 42mm
 • - Khối lượng: 3.65kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29318 E

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29318 E

 • - Đường kính trong: 90mm
 • - Đường kính ngoài: 155mm
 • - Độ dày vòng bi: 39mm
 • - Khối lượng: 2.85kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29317 E

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29317 E

 • - Đường kính trong: 85mm
 • - Đường kính ngoài: 150mm
 • - Độ dày vòng bi: 39mm
 • - Khối lượng: 2.75kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

Vòng bi bạc đạn

vòng bi cao cấp

vòng bi công nghiệp

vòng bi công nghiệp giá rẻ chất lượng cao

vòng bi công nghiệp giá rẻ

vòng bi Hải Phòng

0225.2 838 808