29415 E

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29415 E

 • - Đường kính trong: 75mm
 • - Đường kính ngoài: 160mm
 • - Độ dày vòng bi: 51mm
 • - Khối lượng: 4.7kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29414 E

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29414 E

 • - Đường kính trong: 70mm
 • - Đường kính ngoài: 150mm
 • - Độ dày vòng bi: 48mm
 • - Khối lượng: 3.9kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29413 E

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29413 E

 • - Đường kính trong: 65mm
 • - Đường kính ngoài: 140mm
 • - Độ dày vòng bi: 45mm
 • - Khối lượng: 3.2kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29412 E

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29412 E

 • - Đường kính trong: 60mm
 • - Đường kính ngoài: 130mm
 • - Độ dày vòng bi: 42mm
 • - Khối lượng: 2.6kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

294/900 EF

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 294/900 EF

 • - Đường kính trong: 900mm
 • - Đường kính ngoài: 1520mm
 • - Độ dày vòng bi: 372mm
 • - Khối lượng: 2650kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

294/850 EF

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 294/850 EF

 • - Đường kính trong: 850mm
 • - Đường kính ngoài: 1440mm
 • - Độ dày vòng bi: 354mm
 • - Khối lượng: 2390kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

294/800 EF

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 294/800 EF

 • - Đường kính trong: 800mm
 • - Đường kính ngoài: 1360mm
 • - Độ dày vòng bi: 335mm
 • - Khối lượng: 2025kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

294/750 EF

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 294/750 EF

 • - Đường kính trong: 750mm
 • - Đường kính ngoài: 1280mm
 • - Độ dày vòng bi: 315mm
 • - Khối lượng: 1650kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

294/710 EF

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 294/710 EF

 • - Đường kính trong: 710mm
 • - Đường kính ngoài: 1220mm
 • - Độ dày vòng bi: 308mm
 • - Khối lượng: 1500kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

294/670 EM

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 294/670 EM

 • - Đường kính trong: 670mm
 • - Đường kính ngoài: 1150mm
 • - Độ dày vòng bi: 290mm
 • - Khối lượng: 1210kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

294/630 EM

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 294/630 EM

 • - Đường kính trong: 630mm
 • - Đường kính ngoài: 1090mm
 • - Độ dày vòng bi: 280mm
 • - Khối lượng: 1040kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

294/530 EM

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 294/530 EM

 • - Đường kính trong: 530mm
 • - Đường kính ngoài: 920mm
 • - Độ dày vòng bi: 236mm
 • - Khối lượng: 650kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

294/500 EM

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 294/500 EM

 • - Đường kính trong: 500mm
 • - Đường kính ngoài: 870mm
 • - Độ dày vòng bi: 224mm
 • - Khối lượng: 560kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

294/1000 EF

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 294/1000 EF

 • - Đường kính trong: 1000mm
 • - Đường kính ngoài: 1670mm
 • - Độ dày vòng bi: 402mm
 • - Khối lượng: 3383kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29376

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29376

 • - Đường kính trong: 380mm
 • - Đường kính ngoài: 600mm
 • - Độ dày vòng bi: 132mm
 • - Khối lượng: 140kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

Vòng bi bạc đạn

vòng bi cao cấp

vòng bi công nghiệp

vòng bi công nghiệp giá rẻ chất lượng cao

vòng bi công nghiệp giá rẻ

vòng bi Hải Phòng

0225.2 838 808