30208 J2/Q

Vòng bi - bạc đạn côn - 30208 J2/Q

 • - Đường kính trong: 40mm
 • - Đường kính ngoài: 80mm
 • - Độ dày vòng bi: 18mm
 • - Khối lượng: 0.42kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

30207 J2/Q

Vòng bi - bạc đạn côn - 30207 J2/Q

 • - Đường kính trong: 35mm
 • - Đường kính ngoài: 72mm
 • - Độ dày vòng bi: 17mm
 • - Khối lượng: 0.33kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

30206 J2/Q

Vòng bi - bạc đạn côn - 30206 J2/Q

 • - Đường kính trong: 30mm
 • - Đường kính ngoài: 62mm
 • - Độ dày vòng bi: 17mm
 • - Khối lượng: 0.23kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

30205 J2/Q

Vòng bi - bạc đạn côn - 30205 J2/Q

 • - Đường kính trong: 25mm
 • - Đường kính ngoài: 52mm
 • - Độ dày vòng bi: 16mm
 • - Khối lượng: 0.15kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

30204 J2/Q

Vòng bi - bạc đạn côn - 30204 J2/Q

 • - Đường kính trong: 20mm
 • - Đường kính ngoài: 47mm
 • - Độ dày vòng bi: 14mm
 • - Khối lượng: 0.12kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

30203 J2

Vòng bi - bạc đạn côn - 30203 J2

 • - Đường kính trong: 17mm
 • - Đường kính ngoài: 40mm
 • - Độ dày vòng bi: 12mm
 • - Khối lượng: 0.079kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 95/26/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 95/26/C3

 • - Đường kính trong: 95mm
 • - Đường kính ngoài: 125mm
 • - Độ dày vòng bi: 26mm
 • - Khối lượng: 0.82kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 95/26

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 95/26

 • - Đường kính trong: 95mm
 • - Đường kính ngoài: 125mm
 • - Độ dày vòng bi: 26mm
 • - Khối lượng: 0.82kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 90/36/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 90/36/C3

 • - Đường kính trong: 90mm
 • - Đường kính ngoài: 120mm
 • - Độ dày vòng bi: 36mm
 • - Khối lượng: 1.09kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 90/36

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 90/36

 • - Đường kính trong: 90mm
 • - Đường kính ngoài: 120mm
 • - Độ dày vòng bi: 36mm
 • - Khối lượng: 1.09kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 90/26/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 90/26/C3

 • - Đường kính trong: 90mm
 • - Đường kính ngoài: 120mm
 • - Độ dày vòng bi: 26mm
 • - Khối lượng: 0.78kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 90/26

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 90/26

 • - Đường kính trong: 90mm
 • - Đường kính ngoài: 120mm
 • - Độ dày vòng bi: 26mm
 • - Khối lượng: 0.78kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 9/12/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 9/12/C3

 • - Đường kính trong: 9mm
 • - Đường kính ngoài: 19mm
 • - Độ dày vòng bi: 12mm
 • - Khối lượng: 0.017kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 9/12

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 9/12

 • - Đường kính trong: 9mm
 • - Đường kính ngoài: 19mm
 • - Độ dày vòng bi: 12mm
 • - Khối lượng: 0.017kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 85/36/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 85/36/C3

 • - Đường kính trong: 85mm
 • - Đường kính ngoài: 115mm
 • - Độ dày vòng bi: 36mm
 • - Khối lượng: 1.04kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

Vòng bi bạc đạn

vòng bi cao cấp

vòng bi công nghiệp

vòng bi công nghiệp giá rẻ chất lượng cao

vòng bi công nghiệp giá rẻ

vòng bi Hải Phòng

02253.656.686