QJ 334 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 334 N2MA

 • - Đường kính trong: 170mm
 • - Đường kính ngoài: 360mm
 • - Độ dày vòng bi: 72mm
 • - Khối lượng: 41.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 332 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 332 N2MA

 • - Đường kính trong: 160mm
 • - Đường kính ngoài: 340mm
 • - Độ dày vòng bi: 68mm
 • - Khối lượng: 34.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 328 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 328 N2MA

 • - Đường kính trong: 140mm
 • - Đường kính ngoài: 300mm
 • - Độ dày vòng bi: 62mm
 • - Khối lượng: 24kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 326 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 326 N2MA

 • - Đường kính trong: 130mm
 • - Đường kính ngoài: 280mm
 • - Độ dày vòng bi: 58mm
 • - Khối lượng: 19.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 324 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 324 N2MA

 • - Đường kính trong: 120mm
 • - Đường kính ngoài: 260mm
 • - Độ dày vòng bi: 55mm
 • - Khối lượng: 16kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 322 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 322 N2MA

 • - Đường kính trong: 110mm
 • - Đường kính ngoài: 240mm
 • - Độ dày vòng bi: 50mm
 • - Khối lượng: 12.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 320 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 320 N2MA

 • - Đường kính trong: 100mm
 • - Đường kính ngoài: 215mm
 • - Độ dày vòng bi: 47mm
 • - Khối lượng: 9.3kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 319 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 319 N2MA

 • - Đường kính trong: 95mm
 • - Đường kính ngoài: 200mm
 • - Độ dày vòng bi: 45mm
 • - Khối lượng: 7.45kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 318 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 318 N2MA

 • - Đường kính trong: 90mm
 • - Đường kính ngoài: 190mm
 • - Độ dày vòng bi: 43mm
 • - Khối lượng: 6.45kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 317 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 317 N2MA

 • - Đường kính trong: mm
 • - Đường kính ngoài: mm
 • - Độ dày vòng bi: mm
 • - Khối lượng: kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 316 N2MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 316 N2MA

 • - Đường kính trong: 80mm
 • - Đường kính ngoài: 170mm
 • - Độ dày vòng bi: 39mm
 • - Khối lượng: 4.6kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 314 MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 314 MA

 • - Đường kính trong: 70mm
 • - Đường kính ngoài: 150mm
 • - Độ dày vòng bi: 35mm
 • - Khối lượng: 3.15kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 313 MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 313 MA

 • - Đường kính trong: 65mm
 • - Đường kính ngoài: 140mm
 • - Độ dày vòng bi: 33mm
 • - Khối lượng: 2.7kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 312 PHAS

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 312 PHAS

 • - Đường kính trong: 60mm
 • - Đường kính ngoài: 130mm
 • - Độ dày vòng bi: 31mm
 • - Khối lượng: 2.15kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

QJ 312 MA

Vòng bi - bạc đạn tiếp xúc bốn điểm - QJ 312 MA

 • - Đường kính trong: 60mm
 • - Đường kính ngoài: 130mm
 • - Độ dày vòng bi: 31mm
 • - Khối lượng: 2.15kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

Vòng bi bạc đạn

vòng bi cao cấp

vòng bi công nghiệp

vòng bi công nghiệp giá rẻ chất lượng cao

vòng bi công nghiệp giá rẻ

vòng bi Hải Phòng

02253.656.686