NKI 95/26/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 95/26/C3

 • - Đường kính trong: 95mm
 • - Đường kính ngoài: 125mm
 • - Độ dày vòng bi: 26mm
 • - Khối lượng: 0.82kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 95/26

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 95/26

 • - Đường kính trong: 95mm
 • - Đường kính ngoài: 125mm
 • - Độ dày vòng bi: 26mm
 • - Khối lượng: 0.82kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 90/36/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 90/36/C3

 • - Đường kính trong: 90mm
 • - Đường kính ngoài: 120mm
 • - Độ dày vòng bi: 36mm
 • - Khối lượng: 1.09kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 90/36

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 90/36

 • - Đường kính trong: 90mm
 • - Đường kính ngoài: 120mm
 • - Độ dày vòng bi: 36mm
 • - Khối lượng: 1.09kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 90/26/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 90/26/C3

 • - Đường kính trong: 90mm
 • - Đường kính ngoài: 120mm
 • - Độ dày vòng bi: 26mm
 • - Khối lượng: 0.78kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 90/26

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 90/26

 • - Đường kính trong: 90mm
 • - Đường kính ngoài: 120mm
 • - Độ dày vòng bi: 26mm
 • - Khối lượng: 0.78kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 9/12/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 9/12/C3

 • - Đường kính trong: 9mm
 • - Đường kính ngoài: 19mm
 • - Độ dày vòng bi: 12mm
 • - Khối lượng: 0.017kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 9/12

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 9/12

 • - Đường kính trong: 9mm
 • - Đường kính ngoài: 19mm
 • - Độ dày vòng bi: 12mm
 • - Khối lượng: 0.017kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 85/36/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 85/36/C3

 • - Đường kính trong: 85mm
 • - Đường kính ngoài: 115mm
 • - Độ dày vòng bi: 36mm
 • - Khối lượng: 1.04kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 85/36

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 85/36

 • - Đường kính trong: 85mm
 • - Đường kính ngoài: 115mm
 • - Độ dày vòng bi: 38mm
 • - Khối lượng: 1.04kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 85/26/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 85/26/C3

 • - Đường kính trong: 85mm
 • - Đường kính ngoài: 115mm
 • - Độ dày vòng bi: 26mm
 • - Khối lượng: 0.74kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 85/26

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 85/26

 • - Đường kính trong: 85mm
 • - Đường kính ngoài: 115mm
 • - Độ dày vòng bi: 26mm
 • - Khối lượng: 0.74kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 80/35/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 80/35/C3

 • - Đường kính trong: 80mm
 • - Đường kính ngoài: 110mm
 • - Độ dày vòng bi: 35mm
 • - Khối lượng: 0.96kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 80/35

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 80/35

 • - Đường kính trong: 80mm
 • - Đường kính ngoài: 11mm
 • - Độ dày vòng bi: 35mm
 • - Khối lượng: 0.96kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

NKI 80/25/C3

Vòng bi - bạc đạn kim - NKI 80/25/C3

 • - Đường kính trong: 80mm
 • - Đường kính ngoài: 110mm
 • - Độ dày vòng bi: 25mm
 • - Khối lượng: 0.68kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

Vòng bi bạc đạn

vòng bi cao cấp

vòng bi công nghiệp

vòng bi công nghiệp giá rẻ chất lượng cao

vòng bi công nghiệp giá rẻ

vòng bi Hải Phòng

02253.656.686