29332 E/C3

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29332 E/C3

 • - Đường kính trong: 160mm
 • - Đường kính ngoài: 270mm
 • - Độ dày vòng bi: 67mm
 • - Khối lượng: 14.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29330 E/C3

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29330 E/C3

 • - Đường kính trong: 150mm
 • - Đường kính ngoài: 250mm
 • - Độ dày vòng bi: 60mm
 • - Khối lượng: 11kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29328 E/C3

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29328 E/C3

 • - Đường kính trong: 140mm
 • - Đường kính ngoài: 240mm
 • - Độ dày vòng bi: 60mm
 • - Khối lượng: 10.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29326 E/C3

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29326 E/C3

 • - Đường kính trong: 130mm
 • - Đường kính ngoài: 225mm
 • - Độ dày vòng bi: 58mm
 • - Khối lượng: 9kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29324 E/C3

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29324 E/C3

 • - Đường kính trong: 120mm
 • - Đường kính ngoài: 210mm
 • - Độ dày vòng bi: 54mm
 • - Khối lượng: 7.35kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

293/710 EM/C3

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 293/710 EM/C3

 • - Đường kính trong: 710mm
 • - Đường kính ngoài: 1060mm
 • - Độ dày vòng bi: 212mm
 • - Khối lượng: 610kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29260/C3

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29260/C3

 • - Đường kính trong: 300mm
 • - Đường kính ngoài: 420mm
 • - Độ dày vòng bi: 73mm
 • - Khối lượng: 30.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29256/C3

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29256/C3

 • - Đường kính trong: 280mm
 • - Đường kính ngoài: 380mm
 • - Độ dày vòng bi: 60mm
 • - Khối lượng: 19.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29252/C3

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29252/C3

 • - Đường kính trong: 260mm
 • - Đường kính ngoài: 360mm
 • - Độ dày vòng bi: 60mm
 • - Khối lượng: 18.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29248/C3

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29248/C3

 • - Đường kính trong: 240mm
 • - Đường kính ngoài: 340mm
 • - Độ dày vòng bi: 60mm
 • - Khối lượng: 16.5kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29244 E/C3

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29244 E/C3

 • - Đường kính trong: 220mm
 • - Đường kính ngoài: 300mm
 • - Độ dày vòng bi: 48mm
 • - Khối lượng: 10kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29240 E/C3

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29240 E/C3

 • - Đường kính trong: 200mm
 • - Đường kính ngoài: 280mm
 • - Độ dày vòng bi: 48mm
 • - Khối lượng: 9.3kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29236 E/C3

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29236 E/C3

 • - Đường kính trong: 180mm
 • - Đường kính ngoài: 250mm
 • - Độ dày vòng bi: 42mm
 • - Khối lượng: 5.8kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29230 E/C3

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29230 E/C3

 • - Đường kính trong: 150mm
 • - Đường kính ngoài: 215mm
 • - Độ dày vòng bi: 39mm
 • - Khối lượng: 4.3kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

29322 E/C3

Vòng bi - bạc đạn chặn trục tang trống - 29322 E/C3

 • - Đường kính trong: 110mm
 • - Đường kính ngoài: 190mm
 • - Độ dày vòng bi: 48mm
 • - Khối lượng: 5.3kg
 • - Thương hiệu: ZWZ
 • - Tình Trạng: Còn Hàng

Hỏi giá

Vòng bi bạc đạn

vòng bi cao cấp

vòng bi công nghiệp

vòng bi công nghiệp giá rẻ chất lượng cao

vòng bi công nghiệp giá rẻ

vòng bi Hải Phòng

02253.656.686